رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان گرامی
انتخابات شوراهای صنفی 1401 دانشجویان ( خوابگاهها ، دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی ) در تاریخ 01/12/1401  که بصورت مجازی انجام می پذیرد. 
دانشجویان علاقه مند و داوطلب می توانند از طریق لینک ذیل ثبت نام نمایند

 https://csa.mui.ac.ir/fa/farakhan