رفتن به محتوای اصلی
x

⭕لیست مراکز منتخب واکسیناسیون استان اصفهان(سبد کامل واکسن)

برای دریافت و مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://phc.mui.ac.ir/fa/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86