رفتن به محتوای اصلی
x

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، روز دوشنبه 7 شهریور1401 ارزیابان کشوری اعتباربخشی آموزشی بمنظوربازدید میدانی ازامکانات آموزشی و پژوهشی دراین مرکز حضور بهم رساندند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این بازدید که آقای دکتر معصومی معاون آموزشی دانشگاه ، رئیس، مدیر و جمعی از مسئولین مرکز، ارزیابان کشوری ، مسئولین ومعاونین آموزشی و پژوهشی حضور داشتند ضمن ارائه گزارش عملکرد سیستم آموزشی مرکز توسط معاون آموزشی، تیم اعتبار بخشی آموزشی بخش ها، فضاهای آموزشی و پاویون های مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.