رفتن به محتوای اصلی
x

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه کسا با ریاست بیمارستان کودکان امام حسین (ع) برگزار شد

رئیس هیئت مدیره،مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و مدیرروابط عمومی موسسه خیریه کسا جلسه مشترکی با رئیس و مدیر بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع)،مسئول روابط عمومی این بیمارستان و مسئول امور اجرایی موسسه خیریه سلام با موضوع همکاری های مشترک در محل دفتر رئیس بیمارستان برگزار نمودند.

در این جلسه دکتر معمارزاده رئیس بیمارستان کودکان امام حسین (ع) و مدیرعامل موسسه خیریه سلام ضمن معرفی بخش های مختلف درمانی بیمارستان و پروژه توسعه این مرکز، طرح ساخت مرکز جامع سرطان کودکان را شرح دادند.

رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه کسا ضمن ابراز خرسندی از وجود اینگونه مراکز درمانی ویژه کودکان ، از طرح مرکز جامع سرطان کودکان استقبال نموده و فرمودند در راستای این همکاری این موضوع را در هیئت مدیره این موسسه مطرح و بررسی خواهند نمود.

این دیدار با بازدیدی از بخش های درمانی همچنین پروژه ساختمان منصوری پایان یافت.