رفتن به محتوای اصلی
x

انتخابات هیئت مدیره موسسه خیریه حامیان سلامت کودکان سلام برگزار شد

مراسم انتخابات اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه حامیان سلامت کودکان سلام در سالن آمفی تئاتر بیمارستان کودکان حضرت امام حسین (ع)  با حضور نماینده استانداری و اعضای مجمع برگزار و طی آن افراد ذیل منتخب گردیدند.
مهرداد معمارزاده، مجیدکیوانفر، سیداحمدرضامنصوری، سوسن جلالی، مهین هاشمی پور، روح انگیز محمدی، محمدرضا آقابابایی، محمدعلی حاجی آبادی، احمدرضا شریعتی، مجتبی کمیلی، محمدباقر نصیری و بازرس مصطفی امینی