previous pauseresume next

کودکان بیمارستان امام حسین(ع)، کتاب هدیه گرفتند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)، صبح روز شنبه ۲۴آبان ۹۹ مصادف با روز کتاب و کتابخوانی و با هدف نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در کودکان، روابط عمومی مرکز ضمن هماهنگی اداره توسعه فرهنگ سلامت شهروندی شهرداری اصفهان با حضور در بین کودکان بستری به آنان کتاب اهدا نمودند که باعث شادی کودکان شدند.

 

در این اقدام فرهنگی مدیر پرستاری، مسئول کتابخانه، سرپرستاران بخشهای مرکز و همچنین جمعی از مسولین اداره  فرهنگ سلامت شهرداری به همراه تن پوش عروسکی و رعایت پروتکل های بهداشتی حضور داشتند.