previous pauseresume next

کلاس بازآموزی آشنایی با ویروس کورونا در بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، در راستای اجرای مصوبه کمیته کنترل عفونت این مرکز و آمادگی مقابله با ویروس کورونا، صبح روز یکشنبه ۱۳بهمن۹۸ جلسه آموزشی کورونا طبق دستورالعمل ارسالی وزارت بهداشت با حضور اساتید ، دستیاران، اینترن ها، پرستاران، مسئولین واحدها و بخش های اداری در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.

دراین جلسه نحوه تشخیص، اقدامات پیشگیرانه و درمان آن به شرکت کنندگان آموزش و در نهایت به سوالات حضار توسط اساتید فوق تخصص عفونی پاسخ داده شد.