previous pauseresume next

نصب و راه اندازی دستگاه رادیولوژی دیجیتال

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، یکدستگاه رادیولوژی دیجیتال (D.R) پیشرفته در روزهای پایانی سال۹۸ تامین و در بخش تصویر نگاری این مرکز راه اندازی گردید که از تلاش همه عزیزان به ویژه همکاران بخش تصویرنگاری و تجهیزات پزشکی مرکز که در نصب و راه اندازی این دستگاه اقدام نموده بودند تشکر بعمل آمد.