previous pauseresume next

مراقبت هاي دارويي

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سبزقبائی

 

تحصيلات : دکترای داروسازی

 

سمت: رئیس علمی بخش مراقبتهای دارویی