previous pauseresume next

جلسه هماهنگی با مرکز جامع تحقیقات قارچ شناسی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین (ع)،صبح روز۴شنبه ۱۳اسفندماه، جلسه ای با حضور مسئول فنی آزمایشگاه مرجع قارچ شناسی معاونت پژوهشی دانشگاه و جمعی از همکاران آن مجموعه در دفتر ریاست این مرکز حضور به هم رساندند.

 این جلسه که با حضور رییس،مدیر،مسئول آزمایشگاه، مسئول واحد کنترل عفونت و مسئول حاکمیت بالینی مرکز تشکیل گردید درزمینه تشخیص عفونت های قارچی در کودکان،تعیین حساسیت دارویی در عفونت های قارچی و تعیین غلظت سرمی داروهای مورد مصرف مطالبی بیان گردید.