previous pauseresume next

تعامل بیمارستان کودکان امام حسین(ع) در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، روز ۲۷ اردیبهشت رییس ،مدیر و روابط عمومی مرکز با حضور در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ضمن ملاقات با جمعی از معاونین آن سازمان به گزارشی از فعالیت‌های این مرکز و زمینه‌های تعامل با یکدیگر مطالبی بیان نمودند.

در این جلسه که مسئول فرهنگی و روابط عمومی خیریه حامیان سلامت کودکان امام حسین(سلام)حضور داشتند مقرر گردید ضمن درج اطلاعات مربوط به خیریه در شبکه های مجازی آن سازمان، برخی تابلوهای سطح شهر نیز به تبلیغات این خیریه اختصاص یابد.

در جلسه مذکور مصوب گردید تعامل و همکاری بیشتری به منظور رفاه و شادی کودکان بیمار توسط معاونت های زیر مجموعه آن سازمان در بیمارستان کودکان انجام گیرد. در پایان جلسه سازمان فرهنگی تفریحی قاب زیبای کاشی کاری هنرمند اصفهانی را به رئیس بیمارستان اهدا نموده و بیمارستان نیز از زحمات آقای ناظریان معاون ورزشی تفریحی و خانم دکتر گلشیرازی مدیر تفریحی سازمان که در ایام نوروز برای کودکان بیمار برنامه های شاد اجرا نمودند تقدیر و قدردانی به عمل آوردند.