previous pauseresume next

تبریک تیم مدیریتی بیمارستان کودکان امام حسین(ع) به کارمندان و داروسازان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، روز پنج شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ مصادف با روز کارمند و همچنین فرا رسیدن روز داروساز، رئیس، مدیر، مسئول امور اداری و مسئول روابط عمومی با حضور در بخش های اداری و داروخانه مرکز این روز را به همکاران محترم کارمند و داروساز تبریک گفتند.

همچنین برای شفای مسئول داروخانه مرکز که دچار بیماری کرونا گردیده و در بخش ICU بیمارستان فارابی بستری هستند دعا نمودند.