previous pauseresume next

برپایی سمینار آموزشی "هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار" در بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، سمینارآموزشی"هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار" (با امتیاز باز آموزی) در روز سه شنبه ۲۶شهریور۹۸ با حضور اساتید سازمان انتقال خون جهت گروه های پزشک، پرستار، اتاق عمل، هوشبری و آزمایشگاه کل استان در سالن آمفی تاتر این مرکز برگزار گردید.

بر اساس این گزارش در کارگاه مذکور که به همت واحد آموزش مرکز برپا گردید، اساتید مربوطه مباحثی از قبیل: اهمیت هموویژیلانس و مدیریت خون، آشنایی باانواع فرآورده های خون ، عوارض خون و فرآورده های خونی ، آشنایی با فرم های هموویژیلانس و... بیان نمودند.