previous pauseresume next

برپایی سمینار آموزشی "ترویج تغذیه با شیرمادر" در بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان، سمینارآموزشی "ترویج تغذیه با شیر مادر" در بیمارستان های دوستدار کودک" (با امتیاز باز آموزی) از تاریخ ۱۲شهریور۹۸ طی سه روز متوالی و با حضور اساتید معاونت بهداشتی استان( اساتید کشوری) و هیئت علمی نوزادان مرکز و به صورت تئوری و عملی جهت گروه های پرستار، ماما، اتاق عمل، هوشبری کل استان در سالن آمفی تاتر این مرکز برگزار می گردد.

 

 بر اساس این گزارش در کارگاه مذکور که به همت واحد آموزش مرکز برگزار گردید مباحثی از قبیل: اهمیت ترویج تغذیه با شیر مادر ، تکنیک های صحیح شیردهی ، علل تولید ناکافی شیر ، شیرخواران با نیاز های خاص ، مهارت های برقراری ارتباط با فرزند شیرخوار و.... مطالبی بیان می شود.