previous pauseresume next

اعتبار بخشي

 

 

مسئول بهبود كيفيت و ايمني: هاجر آقابزرگي

 

 تحصيلات: كارشناس مديريت بیمارستانی

 

 پست الكترونيك:

 

 

 

 

كارشناس بهبود كيفيت،ايمني واعتبار بخشي : الهه محمدي

 

تحصيلات: كارشناس ارشد پرستاري

 

پست الكترونيك:Elahemohamadi62@yahoo.com

 

 

 

كارشناس بهبود كيفيت،ايمني واعتبار بخشي : سحر مرادی

 

تحصيلات : كارشناس پرستاري