previous pauseresume next

اجرای ویژه برنامه های هفته دیابت برای کودکان‌ بیمار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، به مناسبت هفته ملی دیابت که از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۰ آبان۹۹ و براساس برنامه تقویم سلامت برگزار و اقدامات ذیل ویژه مراجعین و کودکان بیمار مرکز انجام گردید.

-پیگیری وضعیت سلامت کودکان دیابتی با برگزاری کلاس آموزشی گروهی خودمراقبتی از کودک مبتلا به دیابت با هدف توانمندسازی و ارتقا سواد سلامت مادران و پخش فیلم اموزشی در این زمینه در تلویزیون درمانگاه (شایان ذکر است این‌جلسات در طول سال و هر هفته سه شنبه ها بصورت رایگان در کلینیک دیابت برگزار می‌گردد)

-برپایی ایستگاه آموزشی سلامت با موضوع پیشگیری از ابتلا کودکان به چاقی و دیابت،سبک زندگی سالم،رژیم غذایی مناسب و لزوم داشتن تحرک  وانجام ورزش ویژه کودکان ،توسط سوپروایزر اموزش سلامت و کارشناس تغذیه مرکز در درمانگاه، مقابل اتاق عمل و روبروی PICU جهت مراجعین برگزار گردید.