previous pauseresume next

آموزش پرستاران

discharge KMC ‪[Compatibility Mode]‬

 

KMC2 ‪[Compatibility Mode]‬

 

kmc ‪[Compatibility Mode]‬

 

KMC and Ventilation and Contraindication

 

KMC

 

Lesson 10 NRP 2016

 

Premature

 

TPN

 

آموزش شيردهي [Compatibility Mode]

 

احیا پایه کودکان

 

احیا پایه

 

احياء۲

 

احياي نوزاد [Compatibility Mode]

 

ارزيابي بيماران در بدو ورود

 

استرس و خشم

 

اشتباهات دارويي

 

اشنايي با اندوسکوپي

 

اصول کنترل عفونت در بخش ویژه

 

اهمیت تغذیه با شیر مادر

 

ایمنی و سلامت شغلی

 

بهداشت شغلی در بیمارستانها

 

پذيرش بيمار در اتاق عمل

 

تجهيزات پزشکي۱

 

تجهيزات پزشکي

 

ترياژ۱

 

ترياژ۲

 

ترياژ۳

 

ترياژ۴

 

ترياژ۵

 

تغذیه در بیماران شکاف لب و کام

 

تغذیه دردوران شیردهی

 

تنظيم خانواده و شيردهي

 

تولید شیر

 

حمايت از مادر شيرده قبل از زايمان،حين زايمان،بعد

 

دوشیدن شیر

 

روش هاي کمک و تسهيل تغذيه با شيرمادر

 

سطوح مراقبتي و اعزام و انتقال

 

عوامل رواني مؤثر در شيردهي

 

کنترل درد [Compatibility Mode]

 

کودک بد حال

 

گزارش نويسي و ثبت صحيح اقدامات

 

مديريت درد

 

مراقبت هاي پرستاري در روش هاي مختلف تغذيه

 

مراقبت های پرستاری در ونتیلاتور

 

مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از پروسيجر ها

 

مهارت ارتباطی

 

مهارتهاي ارتباطي با بیماران

 

نحوه کار با ونتیلاتور

 

هموويژولانس

 

نقش شیر مادر در سلامت کودک

 

گروه خونی o بمبئی