previous pauseresume next

نجات کودک ۱۲ ساله در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) با اهدای نادرترین گروه خونی

کودک ۱۲ ساله اصفهانی که به خاطر کاهش شدید گلبول های قرمز خون در معرض خطر مرگ قرار گرفته بود، با اهدای گروه خونی نادر  oبمبئی، نجات یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، ‌ مسئول آزمایشگاه و بانک خون این مرکز در خصوص وضعیت این کودک گفت: ۲۴ آبان ماه یک پسر ۱۲ ساله را با تشخیص آنمی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری کردند.

احمد رضا شیروانی بیان داشت: در پی تشخیص اولیه مشخص شد که میزان گلبول های قرمز خون این کودک به شدت پایین آمده است بنابراین از بانک خون بیمارستان تقاضای کیسه خون گردید. در همین راستا از ۱۵ کیسه خون آزمایش سازگاری گرفته شد که هیچ یک از کیسه ها با گروه خونی بیمار سازگاری نداشت.

وی اعلام کرد: همچنین از سازمان انتقال خون اصفهان تعداد زیادی کیسه خونی آزمایش سازگاری گرفته شد ولی هیچ یک از کیسه های خونی با خون بیمار سازگاری نداشت. پس از ان و به علت بررسی دقیق تر خون بیمار با هواپیما به  سازمان انتقال خون تهران ارسال گردید.

وی با اظهار اینکه در همین مدت غلظت خون بیمار بسیار پایین می‌آمد و هموگلوبین خون بیمار به ۲ رسید و بیمار به خاطر عدم تامین خون سازگار در معرض خطر مرگ قرار گرفت گفت: سریعا یک کارگروهی را با حضور متخصص خون، پزشک معالج بیمار و رئیس بخش انتقال خون این مرکز برگزار نمودیم.

سازمان انتقال خون تهران با بررسی تخصصی فرد بیمار تشخیص داد که بیمار دارای گروه خونی بسیار نادربمبئی است و به جز گروه خونی خود از هیچ گروه خونی دیگر امکان دریافت خون ندارد.

این گروه خونی بسیارنادر است و شیوع آن ۱ در یک میلیون نفر است .پس از تشخیص گروه خونیبمبئی،‌ سازمان انتقال خون استان اصفهان در لیست اهداکنندگان خون، اهداء کننده گروه خونی مشابه را مشخص نمودند و با تماس به فرد دهنده اهداء کننده، خون مشابه را به بیمار تزریق نمودند.

در همین راستا از سازمان انتقال خون تهران نیز یک کیسه خونبمبئی به اصفهان ارسال و به بیمار تزریق شد.

در حال حاضر میزان گلبول قرمز خون بیمار در وضعیت متعادل قرار دارد و  حال عمومی بیمار خوب است.

 پزشک معالج بیمار با اشاره به اینکه بیماری این کودک آنِمی همولایتیک مزمن تشخیص داده شد، ادامه داد: در خون بیمار شاهد تولید یکسری آنتی بادی ها بودیم که به سلول های خونی آسیب میزد  که به لطف خدا و تشخیص به موقع و انجام کار تخصصی گروهی متخصصین و کادر آزمایشگاه و پرستاران مرکز و همچنین همکاری عزیزان بانک خون اصفهان و تهران بیمار نجات یافت.