previous pauseresume next

بازدید معاون شهردار از بیمارستان کودکان امام حسین(ع) به مناسبت روز جهانی کودک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)، عصر روز دوشنبه ۱۶مهرماه۹۷ دکترعیدی معاون شهردار اصفهان به مناسبت روزجهانی کودک در نشستی با رئیس، مدیرو مسئول روابط عمومی مرکز وهمچنین بررسی مشکلات موجود، مقرر گردید طی مکاتبه با معاون شهردار مشکلات و پیشنهاد مرکز از طریق ایشان پیگیری ورفع گردد.
 

شایان ذکر است در پایان معاون شهردار بهمراه مسئولین مرکز با حضور در بخش ها و اهداء گل وهدیه به کودکان بیمار، روز جهانی کودک را به آنان تبریک گفتند.