previous pauseresume next

اتوبوس های مسیر بیمارستان کودکان امام حسین(ع) افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، ضمن پیگیری های انجام شده از سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان، اتوبوس های شهری خط۳۴ (میدان استقلال به ترمینال صفه) و خط ۸۲ (میدان استقلال-ملک شهر) که هر دو خط در مقابل بیمارستان کودکان امام حسین(ع) توقف می نماید، ضمن نوسازی و افزایش ناوگان اتوبوس های این خط زمان رسیدن به ایستگاه ها نیز کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، بمنظور رفاه حال بیماران و پرسنل مرکز حداقل فاصله زمانی حضور در این ایستگاه ۵ دقیقه می باشد.

شایان ذکر است مسیر تردد خط ۳۴،میدان استقلال، میدان جمهوری،خیابان کاشانی،حکیم نظامی، میدان آزادی و ترمینال صفه و بالعکس و همچنین خط ۸۲ میدان استقلال، سه راه ملک شهر(خیابان امام خمینی)، خیابان بهارستان غربی ، بهارستان شرقی و سه راه ملک شهر(کاوه) و بالعکس می باشد.